Confida logo

Opzegging wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd

7 april 2016

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband met of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of waarop de...
Lees meer >>

Kwijtscheldingswinst terbeschikkingstelling

7 april 2016

Het aanhouden van een vordering op een BV, waarin de geldverstrekker een aanmerkelijk belang heeft, valt onder het begrip werkzaamheid van de Wet IB 2001. Een regresvordering uit een borgstelling door...
Lees meer >>

Herziening VAR

7 april 2016

Een belastingplichtige, die zekerheid wilde over zijn arbeidsrelatie, kon een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst besliste op het verzoek met de afgifte van een verklaring...
Lees meer >>

Reactie staatssecretaris op vragen Autobrief II

7 april 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op vragen over het wetsvoorstel Autobrief II. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris ook een reactie op ingediende...
Lees meer >>

Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil

31 maart 2016

In een amendement op het Belastingplan 2015 is de heffing van afvalstoffenbelasting uitgebreid met heffing voor afvalstoffen die buiten Nederland worden verbrand. Deze exportheffing is op 1 juli 2015...
Lees meer >>

Verplicht ondernemingsvermogen

31 maart 2016

Zolang hij met zijn keuze de grenzen van de redelijkheid niet overschrijdt heeft een ondernemer de keuze of hij een vermogensbestanddeel aan zijn ondernemingsvermogen of aan zijn privévermogen...
Lees meer >>

Grens NHG blijft € 245.000

31 maart 2016

Een van de in 2008 getroffen crisismaatregelen was de tijdelijke verhoging van de bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie (NHG) tot een bedrag van € 350.000. Sinds 2012 wordt de bovengrens...
Lees meer >>

Kamervragen fiscale trucs vermogenden

31 maart 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het toepassen van fiscale trucs door vermogende particulieren beantwoord. Volgens de staatssecretaris kan het fiscaal voordelig zijn om...
Lees meer >>

De kapitaalrekening van de ondernemer

24 maart 2016

Voor veel ondernemers is de term kapitaalrekening een ongrijpbaar fenomeen. Wat houdt de kapitaalrekening in en hoe verhoudt de kapitaalrekening zich tot de winst van de onderneming? Welke...
Lees meer >>

Voorgenomen aanpassing Dagloonbesluit

24 maart 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de reparatie van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Over het voornemen daartoe heeft de...
Lees meer >>