Confida logo

Verplicht ondernemingsvermogen

31 maart 2016

Zolang hij met zijn keuze de grenzen van de redelijkheid niet overschrijdt heeft een ondernemer de keuze of hij een vermogensbestanddeel aan zijn ondernemingsvermogen of aan zijn privévermogen...
Lees meer >>

Grens NHG blijft € 245.000

31 maart 2016

Een van de in 2008 getroffen crisismaatregelen was de tijdelijke verhoging van de bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie (NHG) tot een bedrag van € 350.000. Sinds 2012 wordt de bovengrens...
Lees meer >>

Kamervragen fiscale trucs vermogenden

31 maart 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het toepassen van fiscale trucs door vermogende particulieren beantwoord. Volgens de staatssecretaris kan het fiscaal voordelig zijn om...
Lees meer >>

De kapitaalrekening van de ondernemer

24 maart 2016

Voor veel ondernemers is de term kapitaalrekening een ongrijpbaar fenomeen. Wat houdt de kapitaalrekening in en hoe verhoudt de kapitaalrekening zich tot de winst van de onderneming? Welke...
Lees meer >>

Voorgenomen aanpassing Dagloonbesluit

24 maart 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de reparatie van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Over het voornemen daartoe heeft de...
Lees meer >>

Voorbelasting op kosten voor pensioenfonds

24 maart 2016

De afnemer van goederen en diensten heeft recht op aftrek van de omzetbelasting die hem daarbij door andere ondernemers in rekening wordt gebracht voor zover de afnemer de goederen en diensten...
Lees meer >>

Bezwaar tegen aangifte bpm

24 maart 2016

Bij de registratie van een auto in Nederland moet belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) worden betaald. Wanneer een auto in gebruikte staat wordt geregistreerd, bijvoorbeeld bij de...
Lees meer >>

Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens

24 maart 2016

Door een wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn ook overheidsondernemingen belastingplichtig. Voor zeehavens geldt een tijdelijke vrijstelling van Vpb. Volgens een besluit van de...
Lees meer >>

Geen cassatie hofuitspraak toepassen afroommethode

24 maart 2016

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Amsterdam over de gebruikelijkloonregeling. De uitspraak had betrekking op het gebruik van de afroommethode voor de...
Lees meer >>

Ontbinding arbeidsovereenkomst door verwijtbaar gedrag werknemer

17 maart 2016

Verwijtbaar gedrag van een werknemer kan een aanleiding vormen voor ontslag. Dat verwijtbare gedrag hoeft de werknemer niet op de werkplek of tijdens werkuren te vertonen. Een recente uitspraak van de...
Lees meer >>