Confida logo

Wettelijke bedenktijd na beëindiging met wederzijds goedvinden

3 maart 2016

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging door een van de partijen of met wederzijds goedvinden. Beëindiging met wederzijds goedvinden moet schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in...
Lees meer >>

Einde terbeschikkingstelling

26 februari 2016

De verhuur van een pand aan een vennootschap door iemand die in die vennootschap een aanmerkelijk belang heeft, is een werkzaamheid die wordt belast in box 1. Die werkzaamheid eindigt op het moment...
Lees meer >>

Aftoppingsgrens pensioenopbouw en deeltijdwerk

26 februari 2016

De mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen zijn beperkt tot een pensioengevend loon van € 101.519 (bedrag voor 2016). Over een eventueel hoger loon kan niet met gebruikmaking van...
Lees meer >>

Verkoopopbrengst van invloed op eerdere waardering

26 februari 2016

De waarde van verhuurde onroerende zaken, die in box 3 van de Wet IB 2001 vallen, moet worden gesteld op de waarde in het economische verkeer. De Belastingdienst legde aan een eigenaar van een...
Lees meer >>

Afroommethode als geen vergelijkbaar loon kan worden gevonden

26 februari 2016

De gebruikelijkloonregeling geldt voor aandeelhouders die werken voor een vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben. Voor hun werkzaamheden moeten zij tenminste een gebruikelijk loon...
Lees meer >>

Terbeschikkingstelling wordt onderneming

26 februari 2016

De terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de Wet IB 2001 omvat onder andere het ter beschikking stellen van onroerende zaken aan de onderneming van de echtgenoot. Wanneer de eigenaar van deze...
Lees meer >>

Ministerie introduceert regelhulp premiekortingen

18 februari 2016

Om werkgevers te stimuleren om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, zijn de premiekortingen in het leven geroepen. Het gaat om oudere werknemers met een uitkering en om...
Lees meer >>

Schadevergoeding wegens beëindiging loonsanctie

18 februari 2016

Werkgevers zijn verplicht om het loon van werknemers tijdens ziekte door te betalen. Deze loondoorbetalingsplicht eindigt in beginsel na 104 weken ziekte. De periode van verplichte loondoorbetaling...
Lees meer >>

Transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid

18 februari 2016

De Wet werk en zekerheid heeft een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht. Een van deze wijzigingen is de verplichting voor de werkgever om bij ontslag een zogenaamde transitievergoeding...
Lees meer >>

Belastingheffing box 3 in strijd met eigendomsrecht?

18 februari 2016

De vermogensrendementsheffing van box 3 is door de wetgever aangemerkt als een inkomstenbelasting. Als grondslag voor de belastingheffing wordt een forfaitair rendement over de waarde van het vermogen...
Lees meer >>